Ποιοί Είμαστε


H ΣΥΜ.Π.ΑΝ. Ε.Π.Ε. (ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΕΠΕ) ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα όπως Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ελεύθερούς επαγγελματίες, αστικές εταιρείες, συνεταιρισμούς και ομάδες εργασίας.

Προσανατολισμένη πάντα στις ανάγκες των πελατών, τα τελευταία χρόνια η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. έχει αναπτύξει δράση σε πολλούς τομείς δραστηριότητας σε όλη τη χώρα αλλά και συνεργασίες στο Εξωτερικό προκειμένου να μπορεί να εξυπηρέτει τη ζήτηση των πελατών της που πλέον προέρχονται από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Τα στελέχη της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. Ε.Π.Ε. σύμβουλοι επιχειρήσεων είναι γνωστά στην ελληνική αγορά ακόμη και πριν από την σύστασή της, το 2001, μέσα από τη σχετική δραστηριότητά τους. Στην πλειοψηφία τους είναι μηχανικοί και οικονομολόγοι. Η υψηλή εξειδίκευση, η άριστη καθοδήγηση των πελατών, η μεθοδολογική προσέγγιση των έργων, η άριστη γνώση της Δημόσια Διοίκησης και των αναγκών των επιχειρήσεων είναι βασικοί λόγοι για την επιλογή της εταιρείας μας.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι:

 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Αλληλεγγύη
 • Τουρισμός - Ξενοδοχεία - Καταλύματα
 • Αγορά Ακινήτων
 • Κατασκευές και Έργα Υποδομών
 • Μεταποίηση
 • Έρευνα και Τεχνολογία
 • Πληροφορική
 • Αγροτικός Τομέας
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics
 • Υγεία - Φαρμακοβιομηχανία

Βασικές υπηρεσίες της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι οι εξής:

 • Μελέτες και Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Εκπόνηση Μελετών και παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε πελάτες του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε θέματα Διαχείρισης Έργων, I.Τ., Εκπαίδευσης, Ανασχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης.
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Λύσεις Τεχνολογιών Εκπαίδευσης: Τεχνολογίες Διαχείρισης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Σχολείων, Συστήματα Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του Προσωπικού μεγάλων οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, Υπηρεσίες ASP/On-demand, κατά απαίτηση των πελατών.
 • Ενημέρωση για πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβολή προτάσεων συμμετοχής σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά ή Διεθνή προγράμματα χρηματοδοτήσεων.
 • Προετοιμασία επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα για εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά τα πρότυπα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO, ΗACCP, CE κλπ
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής: Σχεδιασμός κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών, αγορά λογισμικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.